Projecte i Direcció de les obres de Reforma i Ampliació per a un edifici d’habitatges plurifamiliar al c. Gran de Gracia de Barcelona. 

2011-2013