Promoció d’habitatges plurifamiliars i unifamiliars adossats en tipologia ceretana a la Cerdanya Francesa

2004-2006