Projecte i Direcció de les Obres de Nova construcció per a un centre civic i habitatges a Montcada i Reixach 

2006-2008