Projecte Bàsici Executiu, Direcció d’Obra, Direcció d’Execució i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres de nova construcció per a un habitatge unifamiliar al municipi de Begues. (Barcelona)

 

2015-2018