CASA ST Q GAT

 

Rehabilitació, Reforma i Ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al casc antic de SANT CUGAT.

 

2015-2018