Projecte, Direcció i execució de les obres de Reforma i Rehabilitació integral del edifici d’habitatges plurifamiliar del c. Carme 39 de Barcelona. 

2010-2011