CAPELLA LDSC SAN FERNANDO


Projecte i Direcció de les obres per a la edificació d’una capella de nova construcció per a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días a Cadiz

2010-2014