ACORD MARC CONSORCI METROPOLITÀ DEL HABITATGE


ACORD MARC CONSORCI METROPOLITÀ DEL HABITATGE

ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS INTEGRATS D’INSPECCIONS TÈCNIQUES, REDACCIÓ DELS PROJECTES DE REHABILITACIÓ, LA DIRECCIÓ DE LES OBRES, L’EMISSIÓ DE CERTIFICATS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I LA GESTIÓ COMUNITÀRIA AMB LES COMUNITATS DE PROPIETARIS EN EDIFICIS RESIDENCIALS PERTANYENTS A ÀREES DE CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ.

2021-2025