How creativity of children disappears. Com la creativitat dels infants desapareix. 


febrer 21, 2017

Don’t miss this lovely short film by   @alikeshort #alikeshort @AlikeShort
http://www.alike.es/


Daniel Martínez Lara & Rafa Cano Méndez
A real recreation how life’s settled standards steals our child creativity in life. 
No us perdeu aquest bonic curt. 

Una recreació real de com els estàndards de la vida mermen la creativitat que tenim quan som nens!! 

+ There are no comments

Add yours