Projecte per a un edifici d’habitatges a Mollet

2008-2009