MASIA ‘EL PRAT’ GAIÀ

 

FASE D’ADEQUACIÓ D’ESPAIS INTERIORS PER A ÚS DE CENTRE D’INTERPRETACIÓ

MASIA CATALOGADA COM A : BÉ D’INTERÈS  CULTURAL LOCAL (BICL)

2019-2021