Avantprojecte, Projecte bàsic, Projecte Executiu, Estudi de Seguretat i Salut i Posterior Direcció facultativa de les obres de reforma integral de l’Institut Cristòfol Colom per encabir un centre Professionalitzador.

CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA

2017