Projecte, Direcció i Execució de les obres de construcció per a un habitatge unifamiliar al carrer més emblemàtic del barri gòtic de Barcelona

2008-2010